Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów klubu Fitness Center:

 1. Każdy Klient klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.
 2. Wykupienie karnetu bądź wejść do klubu równoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Fitness Center jest karta klubowa. Przy pierwszym wykupieniu karnetu Klient zobowiązany jest do zakupienia owej karty. Za wydanie karty pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. W przypadku zgubienia karty Klient zobowiązany jest pokryć ponownie opłatę za wydanie nowej karty.
 5. Członkowie klubu są zobowiązywani do okazywania swojej karty za każdym razem, kiedy wchodzą do klubu. Fitness Center ma prawo nie wpuścić na teren klubu Klienta, o ile nie okaże on karty. Obsługa recepcji ma prawo żądać wglądu do dowodu osobistego w celu sprawdzenia tożsamości Klientów.
 6. Karta ma charakter imienny i nie może być odstępowana innym osobom. Uprawnienia płynące z karty mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 7. Klient, który wchodzi do klubu na jednorazowe wejście zobowiązana jest pozostawić dokument w zamian za wydanie kluczyka do szatni.
 8. Na podstawie opłaconej, imiennej karty lub jednorazowego wejścia Klient otrzymuje kluczyk do szafki, który należy zwrócić do recepcji przed wyjściem z klubu. Zagubienie kluczyka wiąże się z pobraniem opłaty przez klub Fitness Center w celu wymiany zamka.
 9. Na Sali siłowni oraz Sali fitness mogą przebywać wyłącznie osoby, które wniosły opłatę i posiadają ważny karnet wstępu, tj.: karnet-siłownia, karnet-fitness.
 10. Każdy karnet ważny jest 30 dni od daty zakupu i upoważnia do korzystania z usług FITNESS CENTER.
 11. Po upływie terminu karnet traci ważność i wpłata nie podlega zwrotowi.
 12. FITNESS CENTER nie zwraca poniesionych opłat za niewykorzystane wejścia.
 13. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć innym uczestnikom lub osobom trzecim. Frekwencja mniejsza niż 5 osób w grupie może spowodować odwołanie zajęć.
 14. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w grafiku zajęć (dotyczy rodzaju zajęć, godziny, osoby prowadzącej).
 1. Uczestników zajęć obowiązuje bezwzględna zmiana obuwia oraz posiadanie ręcznika.
 2. W przypadku choroby lub nieobecności wynikającej z innych przyczyn, należy przekazać informację telefonicznie pod nr tel 32 748-76-83, dzięki której będziecie Pastwo mieli pewność, że karnet będzie przedłużony o ten okres czasu.
 3. W przypadku jednorazowej nieobecności, informację tą należy przekazać pod w/w nr tel, przynajmniej 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć fitness, w przypadku nie powiadomienia o nieobecności, zajęcia na które są Państwo zapisani będą odpisywane karnetu.
 4. FITNESS CENTER  nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki zaistniałe w czasie trwania zajęć, wynikające ze złego stanu zdrowia.
 5. Zabrania się uczęszczania w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 6. Osoby reprezentujące Klub oraz instruktorzy prowadzący zajęcia nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do programu i zaleceń instruktora.
 7. Uczestnika Klubu obowiązuje dbałość o porządek i dobry stan urządzeń znajdujących się na terenie całego lokalu oraz udostępnianego sprzętu sportowego.
 8. FITNESS CENTER nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub zgubione          w szatni lub innych pomieszczeniach klubu.
 9. Uczestnicy klubu przestrzegają zasad FAIR-PLAY oraz dbają o bezpieczeństwo i zdrowie.
 10. FITNESS CENTER zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach reklamowo-promocyjnych. Uczestnicy zajęć wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości FITNESS CENTER oraz zdjęć i nagrań z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.98r. (Dz.Ust. Nr. 133 poz.883).
 11. O sprawach nie ujętych w regulaminie decydują właściciele FITNESS CENTER.

 

Wszelkie uwagi proszę zgłaszać w recepcji Fitness Center lub bezpośrednio na adres

 

fitnesscenter@poczta.fm