OBOWIĄZUJE OD 04 GRUDNIA 2017r.

INFORMUJEMY,   IŻ  UCZESTNIKÓW  ZAJĘĆ   OBOWIĄZUJE  BEZWZGLĘDNA  ZMIANA  OBUWIA ORAZ POSIADANIE RĘCZNIKA!!!

NIEOBECNOŚĆ  NA  ZAJĘCIACH  WCZEŚNIEJ  ZAREZERWOWANYCH  POWODUJE  UTRATĘ  JEDNEGO  WEJŚCIA  W KARNECIE.

KARNETY WAŻNE SĄ  30  DNI OD DATY ZAKUPU